Tulosta

Tutkimus:
PROTEIINI S
näytä osatutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
24.1.2020

4449 • P -PS

Proteiini S. Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt käyttävät pyyntöä 4025 P -Trombot ja laboratorio valitsee tutkimukset esitietojen perusteella.

3577 • P -PS-Ag

Proteiini S, antigeeni. Jatkotutkimus. Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt käyttävät pyyntöä 4025 P -Trombot ja laboratorio valitsee tutkimukset esitietojen perusteella.

Johdanto

Proteiini S on K-vitamiinista riippuvainen maksan syntetisoima proteiini C:n kofaktori, jonka perinnöllinen vajaus altistaa laskimotukokselle. Proteiini S esiintyy plasmassa sekä vapaana että komplementin tekijä C4b:n kantajaproteiiniin sitoutuneena. Ainoastaan proteiini S:n vapaalla fraktiolla on biologista aktiivisuutta.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi.

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

P -PS: Laskimotukostaipumuksen selvittely (etenkin, jos suvussa on todettu proteiini S -vajausta)

P -PS-Ag: Proteiini S -vajauksen jatkoselvittely

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen hoitoyksiköt käyttävät pyyntöä 4025 P -Trombot, ja pyydetty tutkimus merkitään tarkemmin lähetteen kysymyksenasettelukohtaan (katso tilaaminen ja käsittelyohjeet P-Trombot kohdalta).

P -PS: Tutkimus kuuluu osatutkimuksena myös tutkimukseen Tromboositaipumuksen selvittely (4025 P -Trombot). Erikseen tilattaessa tutkitaan myös P -TT, joka laskutetaan erikseen.

P -PS-Ag: Jatkotutkimus hemostaasilaboratorion asiantuntijan suosituksesta.

Potilaan esivalmistelu

Raskaus, yhdistelmäehkäisyvalmisteet ja hormonikorvaushoito pienentävät proteiini S ‐aktiivisuutta. Tutkimus on luotettava 2‐3 kuukauden kuluttua raskauden päättymisestä ja kuukauden hormonihoitotauon jälkeen.

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi oraalisen antikoagulaatiohoidon aikana. Proteiini S ‐aktiivisuus suositellaan tutkittavaksi vasta, kun varfariinihoidon päättymisestä on kulunut vähintään kuukausi ja suorien oraalisten antikoagulanttien päättymisestä vähintään kaksi viikkoa (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani, edoksabaani). Proteiini S ‐aktiivisuustulos voi suorien oraalisten antikoagulanttien vaikutuksesta olla virheellisen korkea (proteiini S ‐vajausta ei voi luotettavasti sulkea pois).

 

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: katso näytteenotto-ohjeet tutkimuksen 4025 P-Trombot kohdalta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje, tuorenäytteet TAI Hemostaasinäytteiden pakastus- ja lähetysohje

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: katso ohjeet tutkimuksen 4025 P-Trombot kohdalta.

Menetelmä

P -PS: Proteiini S:n funktionaalisen aktiivisuuden määrittäminen hyytymisaikaan perustuvalla menetelmällä

P -PS-Ag: Laurellin raketti-immunoelektroforeesi

Tulos valmiina

P -PS: 1-2 viikon kuluessa 

P -PS-Ag: 2 – 3 kuukauden kuluessa

 

Viiteväli

P -PS:

Naiset 57 – 103 %

Miehet 72 – 139 %

 

P -PS-Ag:

Naiset 56 – 131 %

Miehet 70 – 137 %

Tulkinta

Lausunto

Perinnölliseen proteiini S ‐vajaukseen viittaa toistetusti normaalia pienempi proteiini S ‐aktiivisuus ilman sekundaarista syytä sekä tukokset itsellä ja lähisuvussa. Diagnostiikan yhteydessä tutkitaan myös proteiini S:n kokonaispitoisuus (P -PS-Ag).

Hankinnainen proteiini S ‐vajaus on tavallinen. Aktiivisuus pienenee mm. varfariinihoidon ja maksasairauksien (alentunut synteesi) seurauksena sekä akuutin faasin reaktioiden yhteydessä (lisääntynyt C4b:n kantajaproteiinin pitoisuus).

Raskaus, yhdistelmäehkäisyvalmisteet ja hormonikorvaushoito pienentävät proteiini S ‐aktiivisuutta. Tutkimus on luotettava 2‐3 kuukauden kuluttua raskauden päättymisestä ja kuukauden hormonihoitotauon jälkeen.

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi oraalisen antikoagulaatiohoidon aikana. Proteiini S ‐aktiivisuus suositellaan tutkittavaksi vasta, kun varfariinihoidon päättymisestä on kulunut vähintään kuukausi ja suorien oraalisten antikoagulanttien päättymisestä vähintään kaksi viikkoa (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani, edoksabaani). Proteiini S ‐aktiivisuustulos voi suorien oraalisten antikoagulanttien vaikutuksesta olla virheellisen korkea (proteiini S ‐vajausta ei voi luotettavasti sulkea pois).