Övriga Finland: Produktionsavbrott av B -P2Y12 -undersökningen

Birkaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Päijänne-Tavastland, Österbotten: Produktionsavbrott av B -P2Y12 -undersökningen

Österbotten: 3813 F-Hb-O undersökningens provrör och test ändrar

Österbotten: En ny PCR-undersökning för påvisning av avföringspatogener tas i bruk i Vasa fr.o.m. 12.5.2022

Kylklampar används inte längre vid transport av hemostasprov

Österbotten: Vasa centralsjukhus polikliniska laboratorium flyttar 29.4.2022

Birkaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Päijänne-Tavastland, Österbotten: 6601 U -FentaCt finns nu tillgängligt för beställning fr.o.m 26.4.2022

Korsholm, Närpes, Vörå och Oravais: Anmälan till Fimlabs provtagning sker i fortsättningen vid en självbetjäningsautomat

Österbotten: Vasa centralsjukhus laboratorium flyttar 29.4.2022

Österbotten: Provtagningsstickorna till snabbtestet för A-streptokocker från svalget ändrar

Österbotten: Biopsidynor i säkerhetsformalinburkarna

Birkaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Österbotten, Päijänne-Tavastland: Provrör och leveransinstruktioner för spårsubstanserna (Li-BAm42, Li-Tau, Li-FosTau) för Alzheimers sjukdom fr.o.m. 1.4.2022

Utförda PCR-undersökningar från likvor under strejken inom vårdbranschen

COVID-19 -koronavirussjukdom, antikroppar -undersökningens innehåll ändras fr.o.m. 5.4.2022

Strejken inom vårdbranschen påverkar betydligt produktionen av flera undersökningar som analyseras av underleverantörer

Österbotten: Bio-Optica Klessidra -formalinsäkerhetsburkarnas pop-up skolningsdag på Vasa centralsjukhus 5.4.2022

Birkaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland och Österbotten: Produktionsavbrott i underleverantörlaboratoriet av undersökningen 2137 S -CK-ls Kreatinkinas, isoenzymer p.g.a problem med tillgänglighet av reagenser

Österbotten: Ändringar i distributionskanalen för formalin