Österbotten: Ändringar i allergiundersökningar fr.o.m. 13.3.2024

Förändringar i Fimlabs Vihta-tidsbokning fr.o.m. 1.3.2024: Kunden kan också själv avboka en tid som vårdenheten har bokat och får tillgång till riktade tidsbokningsanvisningar i Birkaland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland

Birkaland, Mellersta Finland, Österbotten: Ändringar i analyseringsplatsen, metoden och provtagningskärlet för hemoglobin från avföring fr.o.m. 1.3.2024

Birkaland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Österbotten: Ändring i biopsipraxis vid diagnostik av bröstcancer

Österbotten: Ändringar i undersökningen kromogranin A fr.o.m. 7.2.2024

Möjliga svarsfördröjningar av genetikundersökningar

Metoden för undersökning av Hepatit C-virus, nukleinsyra (1721 S-HCVNh) ändras fr.o.m. 1.2.2024

Österbotten: Undersökningsstället, metoden och referensintervallen av fria lätta kedjor i serum ändras

Nya klassificeringssystem inom patologin

Genetiken får ny undersökningsbeteckning, MPmut, fr.o.m. 24.1.2024

Genetiken får ny AMLsnabb-undersökningsbeteckning fr.o.m. 24.1.2024

Österbotten: Undersökningarna F -HepyAg, F -SalmVi, F -VichVi och F -Enve-O flyttas till Tammerfors fr.o.m 9.1.2024

Österbotten: Ändrade öppettider i laboratorierna i Kronoby