Österbotten: Vasa centralsjukhus laboratorium flyttar 29.4.2022

Österbotten: Provtagningsstickorna till snabbtestet för A-streptokocker från svalget ändrar

Österbotten: Biopsidynor i säkerhetsformalinburkarna

Birkaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Österbotten, Päijänne-Tavastland: Provrör och leveransinstruktioner för spårsubstanserna (Li-BAm42, Li-Tau, Li-FosTau) för Alzheimers sjukdom fr.o.m. 1.4.2022

Utförda PCR-undersökningar från likvor under strejken inom vårdbranschen

COVID-19 -koronavirussjukdom, antikroppar -undersökningens innehåll ändras fr.o.m. 5.4.2022

Strejken inom vårdbranschen påverkar betydligt produktionen av flera undersökningar som analyseras av underleverantörer

Österbotten: Bio-Optica Klessidra -formalinsäkerhetsburkarnas pop-up skolningsdag på Vasa centralsjukhus 5.4.2022

Birkaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland och Österbotten: Produktionsavbrott i underleverantörlaboratoriet av undersökningen 2137 S -CK-ls Kreatinkinas, isoenzymer p.g.a problem med tillgänglighet av reagenser

Österbotten: Ändringar i distributionskanalen för formalin

Österbotten: Ändring av referensgränsen i undersökningen U -AlbKre fr.o.m 24.3.2022

Innehållet i undersökningen av DPYD-genen utvidgas

E-GlyHem-undersökning avslutas fr.o.m. 1.4.2022

Österbotten: Vid Fimlabs Patologiska laboratorium i Vasa är det dröjningar i bearbetning av prov – inga fryssnitt 7.3.2022

Fimlab: Ändringar i provtagningsrör och tillbehör för urinprovtagning fr.o.m. 14.3.2022

Korsholm, Oravais, Vörå och Närpes: Förändringar i tidsbokningar till laboratoriet fr.o.m februari

Österbotten: Snabbundersökningar för påvisning av IgM-antikroppar mot Puumalavirus och fästingburen encefalit tas i bruk i Jakobstad fr.o.m 14.2.2022

Österbotten: F.r.om 2.2.2022 provtagningsmaterialet för HPV-undersökningen ändras, ändringar också i klamydia- och gonorré undersökningarna