Kronoby: Anmälan till Fimlabs provtagning sker i fortsättningen vid en självbetjäningsautomat

Österbotten: Förändringar i verksamhetspunkternas öppethållningstider under julen 2022

Österbotten: Undersökning 1659 P -BilNeon ersätts med undersökning 4592 P -Bil fr.o.m 15.12.2022

Förändringar i tidsbokningar till laboratorier i Kronoby området

Förändringar i tidsbokningar till laboratorier i Kronoby området

Österbotten: Avvikande öppethållningstider i slutet av året 2022

Fimlab expanderar i Österbotten

Differentiering av lymfocyter, ändringar i referensintervallen fr.o.m. 1.12.2022

Österbotten: Närpes, Korsholm, Oravais och Vörå: Undersökningarna INR och HbA1c analyseras i fortsättningen i Vasa

Pohjanmaa/Österbotten: Alihankinnasta omaan tuotantoon kääntyviä tutkimuksia 8.11.2022 alkaen

Pohjanmaa/Österbotten: Alihankinnasta omaan tuotantoon kääntyviä tutkimuksia 2.11.2022 alkaen

Österbotten: Förändringar i läkemedelsundersökningar fr.o.m 1.11.2022

Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Päijänne-Tavastland, Övriga Finland: Undersökningen 20644 B -P2Y12 kan beställas igen

Österbotten: Ändringar och avbrott i användningen av Selainlaboratorio efter uppdateringen av Fimlabs laboratoriesystem 10.9.2022

Avbrott i Fimlabs laboratoriesystem i Österbotten 10.9.2022