Österbotten: Blodprodukts-beställningsprogrammet och praxis för blodtransfusioner ändras 5.10.2022

Undersökningen fS-Tryps togs ur bruk fr.o.m. 26.8.2022

Ändringar av referensområde i undersökningar Li-Prot och P -T4-V fr.o.m 1.9.2022

Österbotten: Blodprodukts-beställningsprogrammet och praxis för blodtransfusioner ändras under hösten 2022

Lifecare-beställare på Jakobstads område: Ändringar i urincellanalyser och bakterieodlingar fr.o.m. 23.6.2022

Urinprovtagning i Österbotten

Ändringar i laboratorieutrustning fr.o.m. 20.6.2022

Österbotten: Förändringar i verksamhetspunkternas öppethållningstider under sommaren 2022

Österbotten: Avbrott i Fimlabs tjänster 24.5.2022 kl. 16-18

Österbotten: Förändringar i verksamhetspunkternas öppethållningstider under sommaren 2022

Övriga Finland: Produktionsavbrott av B -P2Y12 -undersökningen

Birkaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Päijänne-Tavastland, Österbotten: Produktionsavbrott av B -P2Y12 -undersökningen

Österbotten: 3813 F-Hb-O undersökningens provrör och test ändrar

Österbotten: En ny PCR-undersökning för påvisning av avföringspatogener tas i bruk i Vasa fr.o.m. 12.5.2022

Kylklampar används inte längre vid transport av hemostasprov

Österbotten: Vasa centralsjukhus polikliniska laboratorium flyttar 29.4.2022

Birkaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Päijänne-Tavastland, Österbotten: 6601 U -FentaCt finns nu tillgängligt för beställning fr.o.m 26.4.2022

Korsholm, Närpes, Vörå och Oravais: Anmälan till Fimlabs provtagning sker i fortsättningen vid en självbetjäningsautomat