Österbotten: TBE-snabbundersökningarna avslutas fr.o.m. 2.1.2024

Österbotten: Förändringar i laboratorieservicen från början av 2024

Undersökningsstället för B -Ykrom-D ändras fr.o.m. 13.12.2023

Österbotten: Avvikande öppethållningstider i slutet av året 2023

Österbotten: Avvikande öppethållningstider i slutet av året 2023

Österbotten: Ändring i svarssättet av joniserat kalcium fr.o.m. 11.12.2023

Österbotten: Fr.o.m. 1.12.2023 utförs 3326 -StpnAg undersökningen endast under mikrobiologilaboratoriets öppethållningstider

Österbotten: Ändringar i beställningsbeteckningarna för genetikundersökningar fr.o.m. 29.11.2023

Akutpolikliniken vid Vasa centralsjukhus: Strukturen och provtagningsrör för undersökningen Li-Spektri ändras 22.11.2023

Österbotten: Undersökningsnamnet och nummer ändrar för snabbtesterna 4464 B-TnT-O och 3939 P-tkFIDDO fr.o.m 22.11.2023

Inledning av corona- och influensaepidemiperioden, rekommenderade undersökningar och provkärl

Österbotten: Ändringar i diagnostiken av korona, influensa och RSV fr.o.m. 16.11.2023

Pohjanmaa: Pietarsaaren laboratorio suljetaan aikaisemmin perjantaina 10.11.2023 // Österbotten: Jakobstads laboratorium stänger tidigare fredagen den 10.11.2023

Möjliga svarsfördröjningar av genetikundersökningar

Birkaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Österbotten: Undersökning för påvisning av heparinantikroppar (4865 S -HepAb-O) kan beställas fr.o.m. 1.11.2023

Österbotten: Närpes laboratorium flyttar

Österbotten: En ny PCR-undersökning för påvisning av akut mikroborsakad meningit/encefalit tas i bruk i Vasa 1.11.2023