Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Päijänne-Tavastland, Övriga Finland: Undersökningarna 4432 T -MemGP och 4261 Pt-vWD-Sc ersätts i fortsättningen med undersökningen 3125 B -TromFu

Ny blodtransfusionspraxis: Överföring av RhD-positiva erytrocyter till en RhD-negativ patient

INSTÄLLT: Österbotten: Avbrott i WebFimlab torsdag 23.3.2023 kl. 20–23

En förändring i resultatnivåerna gällande undersökningen Chlamydia Pneumoniae, antikroppar fr.o.m. 22.3.2023

Österbotten: Ändringar i EKG-undersökningarna 15.3.2023

Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Päijänne-Tavastland, övriga Finland: Ny undersökning 4000 P -PS-AgV tas i bruk från och med 16.3.2023

Österbotten övergår till användingen av Fimlabs regionala EKG-registreringssystem (Fimlab Muse) 15.3.2023

Gonorréodling (1506 -GcVi): Pinnprov från mäns urinrör tas på vårdenheten

Österbotten: Ändringar i kemiundersökningar fr.o.m 7.3.2023

Omfattande NGS tumörprofilering DNA + RNA (523 gener och 55 genfusioner) tas i bruk fr.o.m. 28.2.2023

Metoden för hematologisk fusionsgenscreening byts ut

En ny blodprodukt till barn är beställbar i My+ Verikeskus programmet fr.o.m 15.2.2023

Österbotten: Provtagningsverksamheten vid Vasa centralsjukhus är fortfarande reducerad på grund av renovering

Österbotten: Viktigt meddelande angående laboratorieprover