Tulosta

Tutkimus:
2 ANVISNINGAR TILL KUNDER OM HEMOSTAS- OCH TROMBOCYTUNDERSÖKNINGAR

Luokitus:
Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset, Yleisohjeet

Käyttöönottopäivä:
10.2.2021

INFORMATION PÅ SVENSKA

 

KONTAKTUPPGIFTER

Fimlab Hemostas- och trombocytlaboratorium,  öppet må-fr 8 – 18, tel. 044 472 8393, fax. (09) 4257 8281

Under jourtiden endast akuta och brådskande ärenden tel. (03) 311 76536 (Fimlab Tammerfors 24/7). Se även enskilda laboratorieundersökningar.

epost: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

 

Adress:

Fimlab

Hemostas- och trombocytlaboratorium

Fernissagatan 1

01300 Vanda

 

Blodprov mottages endast må-fre kl 8 – 18. Leveransen måste planeras så att proven är framme under öppethållningstiden.

Prov för akut utredning av blödningsbenägenhet  kan utföras utan förhandsanmälan om provet är  framme kl 14 (undersökning av blödningbenägenhet, koagulationsfaktor IX, trombintid). Analys av andra brådskande prov utförs endast om en överenskommelse har fattats på förhand med laboratoriets läkare (tel. 044 472 8393, under jourtiden tel 03 311 76536/Fimlab Tammerfors 24/7). Utredning av trombosbenägenhet utförs inte akut (endast i undantagsfall kan antitrombin och protein C analyseras akut). Ett preliminärt svar för utredning av heparininducerad trombocytopeni ges på samma dag om provet har mottagits senast kl. 12.

 

Beställning av provtagningsmaterial

Helst per epost:  materiaalit@fimlab.fi

 

Anvisningar för provtagning av hemostasunderökningar

https://fimlab.fi/yleisohje/anvisningar-for-provtagning-av-hemostasundersokningar

 

Anvisningar för förbehandling av hemostasprov

https://fimlab.fi/yleisohje/anvisningar-for-forbenhandling-av-hemostasprov

 

Anvisningar för hantering och sändning av helblodsprov för hemostasundersökningar

https://fimlab.fi/yleisohje/anvisningar-for-hantering-och-sandning-av-helblodsprov-for-hemostasundersokningar


 

Laboratorieundersökningar (på finska)

www.fimlab.fi/hemostaasitutkimukset

 

Remisser

Hemostasundersökningar (på finska, den svenska versionen uppdateras inom kort)

https://fimlab.fi/wp-content/uploads/hemostaasitutkimukset-lahete.pdf

Trombocytundersökningar (på finska, den svenska versionen uppdateras inom kort)

https://fimlab.fi/wp-content/uploads/trombosyyttitutkimukset.pdf

 

Blödningsförfrågan

https://fimlab.fi/wp-content/uploads/blodningsforfragan.pdf

Poängsättning av blödningsförfrågan

https://fimlab.fi/wp-content/uploads/poangsattning-av-blodningsforfragan.pdf

 

Information till läkare