Tulosta

Tutkimus:
Karbamatsepiini (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
28.5.2021

2027 • S -Karba

Suorituspaikka

Päijät-Häme: kemian laboratorio, p. (044 729) 7944.

Pot. esivalmistelu
Verinäyte otetaan, mikäli mahdollista, ennen tavanomaista aamuannosta.

Näyte
1 ml seerumia (seerumigeeliputki)

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Lähetys huoneenlämmössä kokoverenä, jos perillä näytteenottopäivänä. Säilytys jääkaapissa sentrifugoituna primaariputkessa enintään 7 vrk. Pidempiaikaista säilytystä varten sekundääriputkeen eroteltu näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä
Immunoturbidimetrinen

Tekotiheys / kesto
Arkipäivisin maanantaista perjantaihin, myrkytysepäilyissä päivittäin.

Viitearvot, tulkinta
Hoitopitoisuus 17 – 50 umol/l
(Duodecim lääketietokanta)

Peroraalisen annoksen jälkeen huippupitoisuudet seerumissa saavutetaan 2-6 tunnin kuluttua valmisteesta riippuen. Karbamatsepiinin puoliintumisaika on 25-50 tuntia. Jatkuvassa käytössä se lyhenee keskimäärin 13-17 tuntiin autoinduktion vuoksi. Hoitotaso saavutetaan 1-2 viikossa.

Eräiden lääkeaineiden (metabolian inhibiittorien) kuten makrolidiantibioottien (erytromysiini), konatsoli -ryhmän sienilääkkeiden, isoniatsidin, joidenkin kalsiuminestäjien (verapamiili, diltiatseemi) ja dekstropropoksifeenin, on todettu kohottavan veren karbamatsepiinipitoisuutta. Myös fenobarbitaali ja fenytoiini vaikuttavat karbamatsepiinin metaboliaan.

Virhelähteet
Näytteen ikteria ja voimakas hemolyysi estää määrityksen.

Harvinaisissa tapauksissa potilaan gammopatia (erityisesti Waldenströmin makroglobulinemia) voi häiritä analyysiä.

Huomautus
Karbamatsepiinin aktiiviset metaboliitit ja kontaminaatio saattavat joskus antaa liian korkeita arvoja.