Tulosta

Tutkimus:
Kreatiini (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
31.5.2021

2132 • S -Krtiin

Indikaatiot

Lihastautien diagnostiikka erityisesti epäiltäessä lihassolun hengitysketjun toimintaan vaikuttavaa solun genomin tai mitokondriaalisen DNA:n mutaatiota (respiratory chain disease, RCD).

Suorituspaikka
VITA. Alihankinta.

Tiedustelut
Fimlab, Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Näyte
2 ml seerumia. Seerumi erotetaan mahdollisimman pian ja pakastetaan. Näyte ei saa sulaa lähetyksen aikana.

Menetelmä
Fotometrinen määritys

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina neljän viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Lapset: 38-84 µmol/l
Aikuiset: 23-53 µmol/l

Julkaistuissa viitearvostoissa on näytetyypistä (seerumi tai plasma) ja määritysmenetelmästä johtuvia huomattavia numeerisen tulostason eroja. Potilastuloksen tulkinnan tulee perustua määrityksen suorittajalaboratorion ilmoittamiin viitearvoihin.

Osa lihassolujen energiasta on varastoituneena kreatiinifosfaattina, joka muodostuu kreatiinikinaasin (CK) katalysoimassa reaktiossa kreatiinista ja ATP:sta. Lihastyössä (lihaksen supistuessa) kuluu energiaa kreatiinifosfaatin samalla pilkkoutuessa kreatiiniksi ja vapaaksi fosfaatti-ioniksi. Vapautuneesta kreatiinista osa käytetään uudelleen kreatiinifosfaatin tuottoon. Pääosa kreatiinista metaboloituu kreatiniiniksi, joka erittyy virtsaan. Kreatiinin ja kreatiinifosfaatin yhteismäärästä 1-2 % muuttuu päivittäin kreatiniiniksi. Muodostuvan kreatiniinin määrä on verrannollinen lihasmassaan.

Kreatiinin pitoisuus plasmassa ja seerumissa on koholla eräissä lihastaudeissa, erityisesti mikäli lihassolun energia-aineenvaihduntaan liittyy häiriöitä oksidatiivisessa fosforylaatiossa ja hengitysketjun toiminnassa.