Tulosta

Tutkimus:
Lyijy, virtsa (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
31.5.2021

2274 • U -Pb

Indikaatiot

Lyijyaltistuksen toteaminen ja seuraaminen.

Lähete
TTL:n Biomonitorointi -lähete täytetään huolellisesti.

Pot. esivalmistelu
Iltanäyte otetaan heti altistavan työvaiheen/työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Suurten nestemäärien nauttimista ennen näytteen keräystä tulee välttää ja rakkoaika on oltava vähintään 3 tuntia.

Näyte
20 ml virtsaa

Näytteen keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksen laboratoriosta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä
Induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria (ICP-MS)

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina kahden viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Altistumattomat 0,008 µmol/l
Toimenpideraja 0,10 µmol/l

Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan lyijyn ja sen johdannaisten voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten niille ei tule altistua raskauden aikana, ts. virtsan lyijypitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 0,008 µmol/l.

Virhelähteet
Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 3 mmol/l), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi, jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta.