Tulosta

Tutkimus:
Lamotrigiini (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
31.5.2021

4328 • S -Lamotri

Indikaatiot

Lamotrigiinihoidon seuranta.
Lamotrigiini on fenyylitriatsiinijohdoksiin kuuluva epilepsialääke, jonka vaikutusmekanismi on kiihottavien aminohappojen, varsinkin glutamiinihapon, vapautumisen esto.
Lamotrigiini imeytyy suun kautta annettuna hyvin, ja sen hyötyosuus on keskimäärin 98 %. Sen huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 2.2 ± 1.2 tunnissa. Se sitoutuu plasman proteiineihin 55 %:sti. Jakautumistila on pieni. Puoliintumisaika vaihtelee välillä 24-35 tuntia. Valproaatti lisää puoliintumisajan jopa 70 tuntiin. Sen sijaan karbamatsepiini, fenytoiini, primidoni ja fenobarbitaali vähentävät puoliintumisajan noin 15 tuntiin. Lamotrigiini metaboloituu maksassa N-glukuronidiksi, jona lääke erittyy virtsaan 65 %:sti. Muuttumattomana virtsaan erittyy noin 10 %.
Lamotrigiini ei vaikuttane merkittävästi muiden epilepsialääkkeiden kinetiikkaan. Maksan ja munuaisten toiminnan heikkeneminen pienentää puhdistumaa ja pidentää puoliintumisaikaa. Iällä ei ole suurta merkitystä puhdistumaan.

Suorituspaikka
SYNLAB Suomi

Tiedustelut
Fimlab, Ammattilaisten asiakasneuvonta puh. 03 311 77800 arkisin klo 7 – 16.

Pot. esivalmistelu
Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyte
1 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan ennen lääkkeen nauttimista.
Näyte säilyy huoneenlämmössä ja jääkaapissa ainakin 5 vrk.
Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna.

Menetelmä
Nestekromatogarfinen (HPLC).

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina noin viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Lamotrigiinille ei ole määritelty selkeää terapeuttista aluetta. Annoksesta riippuen pitoisuudet vaihtelevat välillä 12 – 59 µmol/l. Yhdistelmähoidoissa muiden epilepsialääkkeiden kanssa optimaalinen pitoisuusalue on matalampi. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 78 µmol/l.

Huippupitoisuusaika 1- 3 tuntia p.o. Eliminaatiopuoliintumisaika 25 – 30 tuntia. Farmakokinetiikassa on suuria yksilöllisiä eroja.
Maksaentsyymejä indusoiva lääkitys (esim. fenytoiini, karbamatsepiini) lyhentää puoliintumisajan noin 15:een tuntiin. Samanaikainen valproaattilääkitys sen sijaan pidentää keskimääräisen puoliintumisajan noin 60:een tuntiin. Lamotrigiini ei vaikuta muiden epilepsialääkkeiden farmakokinetiikkaan.