Tulosta

Tutkimus:
Sotosin oireyhtymä, NSD1-geenin mutaatio, DNA-tutkimus (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Käyttöönottopäivä:
28.5.2021

6210 • B -NSD1-D

Indikaatiot

Kliininen epäily Sotosin oireyhtymästä.

Suorituspaikka
Tyks-Sapa-liikelaitos, Lääketieteellinen genetiikka

Lähete
TYKS Mikrobiologia ja genetiikka, Lähete DNA-tutkimukseen

Tiedustelut
Laboratoriokeskus, näytteiden lajittelu ja lähetys puh. (044 440) 6123

Näyte
6 ml EDTA-verta (lapsilta 2 ml). Säilytys ja lähetys huoneenlämmössä, viikonlopun yli säilytys jääkaapissa.

Menetelmä
NSD1-geenin eksonien PCR-monistus ja sekvensointi. Tarvittaessa mikrodeleetioiden tutkimus MLPA-menetelmällä (tilattavissa erikseen).

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina 10-12 viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Lausunto.

Mutaation löytyminen NSD1-geenistä varmistaa Sotosin oireyhtymän diagnoosin. Oireisella potilaalla saatu normaali tulos ei sulje pois Sotosin syndroomaa, sillä sairauden voi aiheuttaa myös jonkin muun geenin mutaatio.

Huomautus
Sotosin oireyhtymä on suurikasvuisuusoireyhtymä, johon liittyy makrokefalia, nopea luuston kypsyminen ja pitkäkasvuisuus, kehityksen viivästyminen sekä tyypilliset kasvonpiirteet, kuten kupera, leveä ja korkea otsa sekä pitkä leuka. Kasvu on nopeinta varhaislapsuudessa. Raajat ovat pitkät suhteessa vartaloon, ja kämmenet ja jalkaterät ovat pituuteen nähden isot. Aikuisena Sotosin oireyhtymää sairastavat ovat kuitenkin vain hieman keskimääräistä pidempiä. Sotos-lapsilla esiintyy tavallista useammin epilepsiaa, kuumekouristuksia, välikorva- ja hengitystietulehduksia. Valtaosalla Sotos-lapsista esiintyy eriasteista motorista ja kielellistä kehitysviivettä. Lähes kaikki Sotos-tapaukset ovat sporadisia, ja n. 90 % aiheutuu NSD1-geenin mutaatioista. NSD1-geenin koodaama proteiini toimii androgeenireseptoriin assosioituvana transkription koregulaattorina, ja se tunnetaan myös nimellä ARA267-alfa. NSD1-geenistä on kuvattu lukuisia mutaatioita, joista yleisimpiä ovat pistemutaatiot. Jopa puolet pistemutaatioista johtaa ennenaikaisen lopetuskodonin ja siis lyhentyneen polypeptidiketjun muodostumiseen. NSD1-geenin mikrodeleetioita tavataan lähinnä japanilaisilla Sotos-potilailla, mutta myös suomalaisilta potilailta on löytynyt sekä koko geenialueen että eksonisia deleetioita, joskin nämä löydökset ovat huomattavan harvinaisia pistemutaatioihin verrattuna.