Tulosta

Tutkimus:
Elinluovutusnäytteet (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
26.5.2021

8990 • Pt-Elinluo

Näyte

AIVOKUOLLEEN ELINLUOVUTTAJAN TUTKIMUKSET

SPR Veripalvelun näytteet kudostyypitystä ja virusserologiaa varten
8990 Pt-Elinluo (Pt-Elinluovutusnäytteet)

12 x 6 ml sitraattiverta (kaikki sitraattiputket käyvät)
4 x 6 ml koko verta (seerumiputki)
5 x 6 ml EDTA-verta, eroteltu plasma lähetetään

Lapsiluovuttajalta
4 x 6 ml sitraattiverta
4 x 6 ml kokoverta (seerumiputki)
2 x 6 ml EDTA-verta, eroteltu plasma lähetetään

Putkimäärä vastaa HUS:n ohjeessa ja SPR:n HLA/Elinsiirto-lomakkeessa mainittua näytemäärää.

Hoitoyksikkö tekee tutkimuspyynnön, jolloin tulostuu 24 kpl putkitarroja näytteitä varten. Mikäli potilaasta otetaan eri aikaan P -CK-MBm -näyte, on asiasta ilmoitettava virka-aikana lajitteluun (p. 6123) ja päivystysaikana laboratorion päivystäjälle (p. 5428).

Putket ovat lähettämön tarvikekaapissa. Teho-osastolla on oma näytteenottoputkisetti, jota täydennetään tarvittaessa laboratoriosta. Teho-osasto huolehtii itse verinäytteiden otosta ja toimittaa näytteet laboratorioon.

EDTA-näytteet fuugataan ja erotellut plasmanäytteet lähetetään. Muita näytteitä ei tarvitse esikäsitellä.

Kirjaa Pt-Elinluo -pyynnölle ”Lähetetty”

Lähete
SPR Veripalvelun HLA/Elinsiirto ‐lähete. Hoitoyksikkö täyttää lähetteen. Lähetteeseen merkitään, että kyseessä on aivokuolleen elinluovuttajan HLA tutkimus.

Lähetys
Näytteet toimitetaan välittömästi taksilla SPR Veripalvelun kudostyypitysosastolle ja Tampereelle ( CK-MBm). Teho-osasto ilmoittaa etukäteen kemian laboratorioon näytteiden saapumisesta ja kemian laboratorio huolehtii edelleen näytteiden lähettämisen SPR Veripalveluun sekä virka- että päivystysaikana. Valmiita lähetyslaatikoita on tarvikekaapissa.

Hoitoyksikkö huolehtii tutkimusten tilaamisen ja tulosten ilmoittamisen HUS:n elinsiirtotoimistoon.

HUS:n ohjeessa (Kansalliset ohjeet elinluovuttajan hoidosta ja elinten talteenotosta) on erikseen mainittu tarvittavat radiologiset ja muut kliiniset tutkimukset.

Lähetysosoite

SPR Veripalvelu / Jakelu
Kudossopeutuvuus
Kivihaantie 7
00310 HELSINKI
puh. 02 9300 1414 (ma-to klo 8-16, pe 8-15)
02 9300 1212 (virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuina)

Kudostyypitysosasto päivystää elinsiirtoon liittyvien tutkimusten osalta. (Elinluovutusnäytteiden saapumisesta SPR:ään ei tarvitse erikseen ilmoittaa).

Tampere (CK-MBm)

FIMLAB – näytteiden vastaanotto (Fimlabin tavaraliikenne)
Finn-Medi Delta (FM4)
0.krs (ma-pe klo 7-19 ja la klo 8-14)
3.krs (muina aikoina)
Arvo Ylpön katu 4, C-porras
33520 Tampere

Pakkaustarvikkeet valmiina lajittelun tarvikekaapissa.
Huom! CK-MBm -putkeen olisi laitettava myös Tamlab -pyyntötarra. (Tarratulostin on kansliassa)

Merkitse paketin päälle ”PÄIVYSTYS” ja niittaa ajo-ohje pakettiin taksia varten.
HUOM! Ympyröi osoitetarrasta oikea kerros (katso kelloajat yo. osoitteesta).

Ongelmatilanteissa soita näytteiden vastaanottoon puh. 03 311 76536

Luovuttajasairaalassa tehtävät laboratoriotutkimukset
PVK+T, K, Na, Gluk, INR, TT, Krea, GT, CRP, ALAT, ASAT, Bil, Amyl, CK, proBNP, TNT, U-AlbKre, HbA1c

Nämä näytteet tutkitaan PHKS:n laboratoriossa (Tehon donor-paketti).

Verikaasuanalyysi ja stixaus tehdään teholla.

CK-MBm ‐näyte lähetetään taksikuljetuksella Tampereelle analysoitavaksi.

Huom
Ohje on päivitetty HYKS:n elinsiirtotoimistosta 5.4.2017 saadun ohjeen perusteella. Päivystävä elinsiirtokoordinaattori 0400 459 060 (24 h/vrk). Kansalliset ohjeet elinluovuttajan hoidosta ja elinten talteenotosta ja SPR:n HLA/Elinsiirto -lähete (liitteenä laboratorion päivystäjän tietopankissa). Kopio ohjeesta sijaitsee päivystäjän tietopankki -kansiossa.