Tulosta

Tutkimus:
Fibroblast kasvutekijä 23 (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
27.5.2021

9468 • P -FGF 23

Tiedustelut

Fimlab, Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800.

Indikaatiot

Fosfaattitasapainon häiriötilojen ja luuston sairauksien selvittely. Hypofosfatemian syyn selvitys.

Suorituspaikka
SYNLAB Suomi, alihankinta. Menetelmä akkreditoitu tekopaikassa.

Näyte
1 ml EDTA-plasmaa. Näytteen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä
Entsyymi-immunologinen (ELISA)

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina kuukauden kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
26 – 110 kRU/l

FGF23 on luun tuottama, fosfaattitasapainoa säätelevä hormoninkaltainen tekijä. FGF23 pilkkoutuu verenkierrossa proteolyyttisesti, mutta vain pilkkoutumattomalla FGF23:lla on seerumin fosfaattipitoisuutta säätelevä vaikutus.

FGF23 laskee plasman fosfaattipitoisuutta lisäämällä fosfaatin eritystä virtsaan ja vähentämällä fosfaatin imeytymistä suolistossa. FGF23 lisää fosfaatin eritystä virtsaan vähentämällä fosfaatin takaisinottoa primaarivirtsasta. Fosfaatin imeytyminen suolistossa vähenee, koska FGF23 inhiboi 25(OH)-D-vitamiinin 1-hydoksylaatiota munuaisissa ja vähentää aktiivisen 1,25-(OH)2-D-vitamiinin (kalsitriolin) synteesiä ja fosfaatin imeytymistä edistävää vaikutusta suolistossa.

P-FGF23 liittyy hypofosfatemiaan, jota tavataan mm. perinnöllisten hypofosfateemisten riisitautien (mm. X-kromosomaalinen hypofosfatemia (XLH), autosomaalisen dominanttin hypofosfatemian (ADHR), autosomaalisen resessiivinen hypofosfatemian sekä onkogeeniseen hypofosfateemiseen osteomalasian (OHO) eli tuumoriosteomalasian (TIO) yhteydessä. Kohonneita seerumin FGF23-pitoisuuksia tavataan munuaisten vajaatoimintapotilailla.