Tulosta

Tutkimus:
VERIKAASUANALYYSI + HAPPISATURAATIO (laskimoverestä)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
4.1.2016

9218 • vB-VKA-O2S

Johdanto

Tutkimusta käytetään happoemästaseen respiratoristen ja metabolisten häiriötilojen erittelemiseen. Hemoglobiinipitoisuuden määritys yhdessä oksihemoglobiinikyllästeisyyden kanssa antaa tietoa laskimoveren hapenkuljetuskapasiteetista sekä happipitoisuudesta (= happisisältö). Verrattaessa samanaikaisesti valtimo- ja laskimoveren happipitoisuutta saadaan käsitys kudoksiin luovutetusta happimäärästä edellyttäen, että sydämen minuuttivolyymi tiedetään.

Indikaatiot

Happoemästaseen ja kudosten hapen saannin selvittely.

Potilaan esivalmistelu

Potilaan tulee olla levossa 15 – 30 min ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Verikaasuruisku

Näyte

Laboratoriohenkilökunnan toimenkuvaan ei kuulu ruiskunäytteiden otto.

Hoitoyksikössä otetaan vähintään 1 ml laskimoverta verikaasuruiskuun, joka suljetaan ilmatiiviisti ruiskunsulkijalla mahdollisten ilmakuplien poiston jälkeen. Ruiskuun kiinnitetään verikaasutarra, josta käy ilmi potilastietojen lisäksi potilaan ruumiinlämpö näytteenottohetkellä, mikäli se poikkeaa normaalista + 37°C.

Kuularuiskun sekoitus: kääntele ruiskua rauhallisesti ylösalaisin vähintään kymmenen kertaa.

Kuulattoman ruiskun sekoitus: pyöritä ruiskua välittömästi ja voimakkaasti kämmenten välissä sekä vuoroin ylösalaisin käännellen noin 20 sekuntia, jotta ruiskun sisältämä hepariini tasoittuisi koko näytteeseen estäen verihyytymien muodostumisen.

Ei sovellu hajautettuun näytteenottoon.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Ruisku on jäähdytettävä välittömästi +4 – +8 asteisella kylmägeelipakkauksella. Näyte säilytetään ja lähetetään kylmässä (EI SAA JÄÄTYÄ!). Oikein pakattuna näytteen voi lähettää putkipostilla. Näyte on analyysikelpoinen yhden tunnin ajan.

Menetelmä

Verikaasuanalyysissä pH, pCO2, pO2 mitataan spesifisillä elektrodeilla, BE ja HCO3 ovat laskettuja parametrejä. Happisaturaatiomäärityksissä fotometrisesti mitattuja parametrejä ovat kokonaishemoglobiini (Hb g/l) ja oksihemoglobiinikyllästeisyys (O2Hb %). Kokonaishappisisältö tO2c (ml/dl) on laskettu parametri.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

B -BE – 3.0 – + 3.0 mmol/l  
     
          Naiset         Miehet
B -tHb      117 – 155 g/l      134 – 167 g/l
vB-O2Hb           65 – 80 %           65 – 80 %
vB-tO2c 10.8 – 17.8 ml/dl 11.7 – 20.0 ml/dl

Muille verikaasuarvoille ei ole viitearvoja laskimonäytettä varten, vaan niitä tulkitaan yhdessä valtimonäytteen arvojen kanssa.