Tulosta

Tutkimus:
BARBITURAATIT (kval) (virtsasta)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
15.2.2016

1166 • U -Barb-O

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Virtsan barbituraattiseulonnalla saadaan selville onko potilas mahdollisesti käyttänyt barbituraatteja. Määritystä voidaan käyttää lääkeaineiden väärinkäytön tai lääkeainemyrkytyksen selvittämiseen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Kaikki huumausaineanalyysipyynnöt vaativat lääkärin tekemän pyynnön tai lähetteen. Lähetteeseen on merkittävä potilaan käyttämä lääkitys.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muovipullo.

Näyte

Vähintään 10 ml kertavirtsaa / huumevirtsapullo

Näytteenotto- ja sinetöintiohje löytyy ohjekirjan yleisohjeista ”Huumetestauksen valvottu näytteenotto”.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Immunologinen.

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Tulkinta

Normaalitulos on negatiivinen. 

Menetelmä soveltuu amobarbitaalin, butalbitaalin, fenobarbitaalin ja pentobarbitaalin väärinkäytön selvittämiseen. Haluttaessa herkempi barbituraattien (ja muiden rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden) seulonta valitaan laaja huumeseulonta (ks. Huume- ja lääkeaineseulonta virtsasta, laaja (kval)).

Positiivisen tuloksen alaraja sekobarbitaalille on 200 ng/ml (0.2 mg/l). Menetelmän luonteen vuoksi herkkyys muille barbituraateille vaihtelee. Positiivinen seulontatulos on syytä varmistaa aina kaasukromatografis-massaspektrometrisella varmistusmenetelmällä (ks. Barbituraatit, varmistus), koska käytetty vasta-aine saattaa ristireagoida myös muiden yhdisteiden kanssa. Varmistusanalyysi laskutetaan erikseen.