Tulosta

Tutkimus:
FENSYKLIDIINI, VARMISTUS

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
4.4.2016

1848 • U -FensyCt

Indikaatiot

Tutkimus on tarkoitettu positiiviseksi osoittautuneen fensyklidiinin seulonta-analyysin jatkotutkimukseksi.
Huumeseulontaan käytetyt pikamenetelmät ja muut immunologiset menetelmät saattavat antaa väärän positiivisen tuloksen ja näin johtaa vääriin johtopäätöksiin potilaasta. Väärä positiivinen tulos voi olla kohtalokasta varsinkin tapauksissa, joissa positiivisesta testituloksesta seuraa sanktioita (esim. katkaisuhoidossa olevat hoitosopimuspotilaat). Positiivisen seulontatuloksen jatkona tehtävällä massaspektrometrisellä analyysillä varmistetaan, sisältääkö näyte fensyklidiiniä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Analyysipyynnössä olisi hyvä mainita seulontaan käytetyn menetelmän nimi. Pyynnön lähetetietoihin on syytä myös merkitä potilaan käyttämä lääkitys.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muovipullo.

Näyte

10 ml kertavirtsaa (sama näyte, josta seulonta-analyysikin on tehty). Näytteenotto- ja sinetöintiohje löytyy ohjekirjan yleisohjeista ”Huumetestauksen valvottu näytteenotto”.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (MS)

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Tulkinta

Menetelmä mittaa spesifisesti fensyklidiiniä. Menetelmän herkkyys on noin 20 ng/ml (0.02 mg/l).