Tulosta

Tutkimus:
AMFETAMIINI (virtsasta)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
6.5.2019

1055 • U -Amfet-O

1810 • U -AmfetCt

Johdanto

Amfetamiinit ovat keskushermostoa stimuloivia aineita. Ne ovat sukua adrenaliinille ja noradrenaliinille. Amfetamiinit vähentävät ruokahalua, poistavat väsymystä ja kohottavat mielialaa. Ne nostavat verenpainetta ja voivat suurina annoksina aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä. Huomattava määrä amfetamiinista eritetään muuttumattomana virtsaan, jonne erittyvät myös amfetamiinien aineenvaihduntatuotteet. Virtsan pH:n kohoaminen vähentää amfetamiinien erittymistä virtsaan. Amfetamiinia saattaa näkyä virtsassa vielä 2-6 vrk:n ajan aineen käytön lopettamisen jälkeen.

Indikaatiot

Amfetamiinien käytön osoittaminen ja positiivisen seulontatuloksen varmistaminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön lähetetietoihin merkitään potilaan käyttämä lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muovipullo.

Näyte

U -Amfet-O: vähintään 30 ml virtsaa/pullo. 
U -AmfetCt: vähintään 10 ml kertavirtsaa (sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysikin on tehty).

Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

A-pullo analysoidaan ja lähetetään pyydettäessä varmistukseen. Jos näyte on otettu sairaalan osastolla, B-pullo voidaan säilyttää osastolla tai laboratoriossa. Muutoin B-pullo säilytetään laboratoriossa. Varmistusnäyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

U -Amfet-O: immunologinen (oma tuotanto)
U -AmfetCt: kaasukromatografia-massaspektrometria (alihankinta)

Tulos valmiina

U -Amfet-O: päivystystutkimus
U -AmfetCt: 4 – 7 vrk:n kuluessa

Tulkinta

Seulontatulos tulee positiiviseksi, jos virtsassa on amfetamiinia tai metamfetamiinia ≥ 500 µg/l. Näytteen ollessa positiivinen on huomioitava, että kyseessä on seulontatulos, jonka perusteella ei voi tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Erikseen pyydettäessä tulos varmistetaan kaasukromatografialla/massaspektrometrialla. Lopullinen varmistustulos vastataan myöhemmin.

Virhelähteet

Immunologisissa seulontatesteissä vääriä positiivisia tuloksia saattaa tulla ristireaktioiden seurauksena. Positiivinen amfetamiinitulos voi johtua ADHD:n hoidossa käytetystä amfetamiinijohdannaisesta ja lääkeaineista, kuten efedriinistä, fenyylipropanoliamiinista, pseudoefedriinistä, ranitidiinista tai selegiliinista.