Tulosta

Tutkimus:
APIKSABAANI, ESTOVAIKUTUS HYYTYMISTEKIJÄ Xa:HAN

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
24.7.2029

Johdanto

Normaalisti apiksabaanipitoisuuden seuranta ei ole tarpeen. Pitoisuuden määrittäminen on tarpeen erikoistilanteissa kuten epäiltäessä ali- tai yliannostusta ja haluttaessa tietää antikoagulaation aste esim. ennen päivystysleikkausta. Periaatteessa tutkimusta voi käyttää myös komplianssin tutkimiseen, mutta lääkkeen lyhyen puoliintumisajan takia tutkimus kertoo vain lääkkeen käyttämisestä lähiaikana.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Toistaiseksi Fimlabissa ei ole käytössä erillistä apiksabaani-määritystä. Tämään sijaan tehdään pyynto 6266 P -aFXaRiv (Rivaroksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han).

Tulkinta

Vastauksen saajan tulee kertoa saatu P -aFXaRiv tulos kertoimella 1,2 apiksabaanipitoisuuden arvioimiseksi. Tulos on yksikköä µg/l. Laboratorion tulosyhteenvedossa ei siis näy lopullista apiksabaanitulosta.