Tulosta

Tutkimus:
OPIAATIT (virtsasta)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
6.5.2019

2435 • U -Opiaa-O

1902 • U -OpiaaCt

varmistus alihankintaan

Johdanto

Morfiini on oopiumunikon (Papaver somniferum- variantti) tuote, huumaava aine, jota käytetään lievittämään vaikeaa kipua. Morfiini uutetaan oopiumista, joka on oopiumunikon kuivattua maitiaisnestettä. Morfiini voidaan jalostaa kemiallisesti heroiiniksi. Opiaatit vähentävät herkkyyttä fyysiselle ja psyykkiselle ärsykkeelle lievittäen kipua, pelkoa ja ahdistuneisuutta. Yliannostuksen aiheuttama kuolema johtuu hengityselimistön lamaantumisesta. Opiaatit aiheuttavat voimakkaan fyysisen riippuvuuden. Morfiinin pääasiallinen eliminaatioreitti on eritys virtsaan. Opiaattien aineenvaihduntatuotteita voidaan todeta virtsasta 1 – 3 vrk:n ajan aineen käytön lopettamisen jälkeen.

Indikaatiot

Opiaattien käytön osoittaminen ja positiivisen seulontatuloksen varmistaminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön lähetetietoihin merkitään potilaan käyttämä lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muovipullo.

Näyte

U -Opiaa-O: vähintään 30 ml virtsaa/pullo. 
U -OpiaaCt: vähintään 10 ml kertavirtsaa (sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysikin on tehty).

Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

A-pullo analysoidaan ja lähetetään pyydettäessä varmistukseen. Jos näyte on otettu sairaalan osastolla, B-pullo voidaan säilyttää osastolla tai laboratoriossa. Muutoin B-pullo säilytetään laboratoriossa. Varmistusnäyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

U -Opiaa-O: immunologinen (oma tuotanto)
U -OpiaaCt: massaspektrometria (alihankinta)

Tulos valmiina

U -Opiaa-O: päivystystutkimus
U -OpiaaCt: 4 – 7 vrk:n kuluessa

Tulkinta

Seulontatulos tulee positiiviseksi, mikäli virtsassa on opiaatteja yhteensä 300 µg/l tai enemmän. Positiivisen näytteen kohdalla on huomioitava, että kyseessä on seulontatulos, jonka perusteella ei voi tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Erikseen pyydettäessä tulos varmistetaan massaspektrometrialla. Lopullinen varmistustulos vastataan myöhemmin.

Opiaattiseulonnassa näkyvät morfiini, etyylimorfiini, 6-monoasetyylimorfiini, kodeiini ja dihydrokodeiini. Heroiini eli diasetyylimorfiini on virtsassa metaboliitteina (6-monoasetyylimorfiini ja morfiini). Opiaattivarmistuksessa mitataan spesifisesti niin ikään morfiinia, etyylimorfiinia, 6-mono-asetyylimorfiinia, kodeiinia ja dihydrokodeiinia. Varmistusmenetelmän herkkyys on noin 100 μg/l.

Oksikodoni ei tule esiin opiaattiseulonnassa ja -varmistuksessa vaan tällöin on pyydettävä tutkimus 9898 U -OksiCt. Tramadolille on myös oma pyyntö 4762 U -TramaCt.

Virhelähteet

Immunologisissa seulontatesteissä vääriä positiivisia tuloksia saattaa tulla ristireaktioiden seurauksena. Virheellisen opiaattipositiivisen tuloksen mahdollisia aiheuttajia ovat mm. difenoksylaatti, dekstrometorfaani, doksylamiini ja yskänlääkkeet, jotka sisältävät esim. folkodiinia, kodeiinia tai etyylimorfiinia.