Tulosta

Tutkimus:
TRAMADOLI, varmistus, virtsasta

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
22.5.2018

4762 • U -TramaCt

Johdanto

Tramadoli on keskushermostoon vaikuttava opiaattianalgeetti, jolla on myös yskänärsytystä vähentävä vaikutus. Lääkkeestä noin 20 % on sitoutuneena plasman proteiineihin ja eliminaation puoliintumisaika on terveillä alle 75-vuotiailla keskimäärin 6 tuntia riippumatta antotavasta. Eliminaatio hidastuu yli 75-vuotiailla sekä munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavilla. Tramadoli ja sen metaboliitit poistuvat elimistöstä lähes yksinomaan munuaisten kautta.

Indikaatiot

Tutkimus on tarkoitettu kipulääkkeenä käytettävän tramadolin käytön toteamiseen virtsasta esimerkiksi epäiltäessä lääkkeen väärinkäyttöä päihdeongelmaisen potilaan kohdalla. U -OpiaaCt ei mittaa spesifisesti tramadolia.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön lähetetietoihin merkitään potilaan käyttämä lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muovipullo (A- ja B-pullo).

Näyte

10 ml kertavirtsaa/pullo (sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysikin on tehty).

Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Massaspektrometria (MS)

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Tulkinta

Menetelmä mittaa spesifisesti tramadolia ja sen aineenvaihduntatuotetta. Menetelmän herkkyys on noin 100 ng/ml (0.1 mg/l).