Tulosta

Tutkimus:
TROMBOSYYTIT, FUNKTIOTUTKIMUS (PFA-LAITTEELLA)

Luokitus:
Hematologia

Käyttöönottopäivä:
1.9.2019

3125 • B -TromFu

Huom! PFA-tutkimusta tehdään vain Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Keski-Suomessa.

Tiedustelut

Huom! Tutkimuksen tekemisestä on sovittava etukäteen soittamalla TAYS:n verikeskukseen puh.  311 76550 ja Hämeenlinnassa myös puh. 2256 näytteenoton järjestämiseksi.

Indikaatiot

Trombosyyteistä johtuvien primaarin hemostaasin häiriöiden seulonta (esim. von Willebrandin tauti) ja lääkevaikutusten tutkiminen.
Huom! Tutkimus ei sovellu vuoto-oireettoman potilaan preoperatiiviseen seulontaan.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Vapaamuotoinen lähete (esim. ATK:n kohtaan ’Lähete’), jossa tulee mainita pyynnön syy, potilaan vuoto-oireet ja trombosyyttien toimintaan vaikuttavien lääkkeiden käyttö viimeisen 10 vrk:n ajalta (mm. ASA).

Huom! Mikäli halutaan tilata laajempi trombosyyttien funktiotutkimus, tehdään paperilähete ja tilataan aika Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriosta. Katso ohjekirja kohdasta Trombosyytit, funktiotutkimus

Näyteastia

Natriumsitraattiputki (3,2 % natriumsitraattia) 10/9 ml

Näyte

2 x 10 ml sitraattiverta (3,2 % natriumsitraatti)

Näytteitä voidaan ottaa TAYS:n lisäksi Hatanpäällä ja Pirkanmaan aluesairaaloissa, mutta näytteenoton järjestämisestä tulee erikseen sopia verikeskuksen  (puh. 03 311 76550)  kanssa. Kanta-Hämeessä näytteitä voidaan ottaa vain Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikössä kello 9 näytteen huonon säilyvyyden ja kuljetusaikataulujen vuoksi.

Näytteet ottaa laboratoriohoitaja. Näytteenoton täytyy tapahtua ongelmitta yhdellä punktiolla. Näytteet sekoitetaan varovaisesti käsin.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

TAYS:ssa näytteenottaja tuo näytteet viivytyksettä laboratorioon. Näytteitä ei saa sentrifugoida eikä lähettää putkipostilla.

Aluetoimipisteissä erikseen sovittaessa  näyteputket pakataan pystyasennossa pieneen styrox-rasiaan (esim. Uripak), jossa on kaksi-neljä huoneenlämpöistä kylmävaraajaa. Rasia kuljetetaan suuremmassa kylmälaukussa ilman kylmävaraajia. Näytteet voidaan lähettää taksilla tai reittikuljetuksen mukana. Näytteiden lähettäjä ilmoittaa otetuista näytteistä analysoivaan työpisteeseen.
 
Näytteiden tulee olla perillä analysoivassa toimipisteessä kahden tunnin kuluessa näytteenotosta arkipäivisin kello 14 mennessä.

 

Menetelmä

PFA-100 -laite jäljittelee nopean verivirtauksen olosuhteita kapillaarissa, jossa on endoteelivaurio. Kapillaarissa virtaavassa näytteessä olevat trombosyytit joutuvat kosketuksiin joko kollageenin ja adrenaliinin tai kollageenin ja ADP:n kanssa. Tällöin käynnistyy trombosyyttien adheesio ja aggregaatio johtaen lopulta kapillaarin tukkeutumiseen. Laite rekisteröi ajan, joka kuluu tukoksen syntymiseen.

Tulos valmiina

Samana päivänä. Tutkimus suoritetaan arkisin klo 07:00 – 14:00.

Viiteväli

Kollageeni/adrenaliini   (Koll/ADR)          82 – 150 s
Kollageeni/ADP             (Koll/ADP)          62 – 100 s

Tulkinta

Tulkinnassa tulee aina ottaa huomioon tutkimustulosten lisäksi veriarvot, potilaan käyttämät lääkkeet ja vuotoanamneesi. Lievissä häiriöissä tulokset voivat olla normaalit, mikäli näytettä ei ole otettu vuoto-oireisena aikana.

 

Tulos ei ole luotettava, mikäli potilaalla on trombosytopenia (B -Trom < 50 – 100 x 109/l) tai vaikea anemia (B-HKR <0,30).

Kollageeni/adrenaliini normaali ja kollageeni/ADP normaali:
Ei viitteitä lääkevaikutuksesta. Vaikea von Willebrandin tauti tai vaikea trombosyyttien toimintahäiriö voidaan poissulkea.

Kollageeni/adrenaliini pidentynyt ja kollageeni/ADP normaali:
Kyseessä voi olla lääkevaikutus (esim. ASA-vaikutus ilmenee yleensä näin), lievä von Willebrandin tauti tai lievä trombosyyttien toimintahäiriö.

Kollageeni/adrenaliini pidentynyt ja kollageeni/ADP pidentynyt:
Kyseessä voi olla lääkevaikutus, vaikea von Willebrandin tauti tai vaikea trombosyyttien toimintahäiriö.

Kollageeni/adrenaliini normaali ja kollageeni/ADP pidentynyt:
Harvinainen tilanne.