Vieritestillä tarkoitetaan sellaista testiä, joka suoritetaan laboratorion ulkopuolella ja sen suorittaa hoitoyksikön henkilökunta tai potilas itse. Vieritestin tulosta käytetään diagnostiikan apuna tai sillä on vaikutusta hoitopäätöksiin.

Vieritestin hankinnassa ja käyttöönotossa edetään seuraavan toimintamallin mukaisesti:

Tarpeen määrittely hoitoyksikössä

 • lääketieteellinen peruste
 • käyttötilanteiden määrittely
 • näytteiden/potilaiden lukumäärä kuukausittain
 • vieritestaukseen käytettävissä oleva henkilöstöresurssi

Yhteydenotto ja neuvottelu laboratorion kanssa

 • yhteydenotto Fimlabin vierianalytiikkakoordinaattoriin p. 050 467 7481 tai vierianalytiikka@fimlab.fi
 • kustannus-hyötysuhteen arvioiminen
 • tarpeen arviointi ja menetelmien soveltuvuus
 • hoitoyksikön vastuuhenkilön nimeäminen
 • palvelutason määrittäminen

Toimintamallista ja laskutuksesta sopiminen 

 • laskutus- ja toimintamallin hyväksyminen hoitoyksikössä
 • kirjallinen sopimus Fimlabin ja hoitoyksikön välillä

 Laitteen/testin käyttöönotto

 • laboratorio hankkii laitteen/testin ja järjestää
  • laitteen sijoittamisen
  • käyttökoulutuksen ja perehdytyksen
  • mahdolliset verkkoliitännät

Laitteen/testin käyttö ja ylläpito

 • reagenssien ja käyttötarvikkeiden tilaus Pirkanmaalla PSHP:n sairaala-apteekin eEmedi -lääketilausjärjestelmän kautta tai mikäli tämä ei ole mahdollista, Fimlabin logistiikkapalvelusta
 • laadunvarmistusmenettelyt sovitaan laboratorion kanssa
 • ongelmatilanteet ilmoitetaan vierianalytiikkakoordinaattorille tai erikseen nimetyille laboratorion vierihoitajille
 • laboratorio järjestää huollon ja toimittaa varalaitteen
 • laboratorio huolehtii ohjelmapäivitykset
 • vierinalytiikkakoordinaattori tai -hoitaja vierailee asiakkaan luona vuosittain

Laskutus

 • laitteesta peritään kuukausittainen käyttö- tai palvelumaksu, laskutus 4 kk:n välein
 • hoitoyksikön tilaamat reagenssit ja käyttötarvikkeet sisältyvät apteekkilaskuun TAI
 • Fimlabin logistiikkapalvelu tallettaa tiedot hoitoyksikön tilaamista reagensseista ja käyttötarvikkeista ja ne laskutetaan hoitoyksiköltä 4 kk:n välein