Österbotten: Viktigt meddelande angående laboratorieprover

Pohjanmaa: Tärkeä tiedote laboratorionäytteisiin liittyen

Janakkala: Muutoksia äitiysneuvolatutkimuksissa 15.12.2022 alkaen

Janakkala: Muutoksia verenkuvatutkimuksissa 14.12.2022 alkaen

Differentiering av lymfocyter, ändringar i referensintervallen fr.o.m. 1.12.2022

Lymfosyyttien erittely, muutoksia viiteväleihin 1.12.2022 alkaen

Päijät-Häme: Hepariinivasta-aineiden osoitustutkimuksen (4865 S -HepAb-O) menetelmä muuttuu 1.11.2022 alkaen

Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Päijänne-Tavastland, Övriga Finland: Undersökningen 20644 B -P2Y12 kan beställas igen

Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Päijät-Häme, Muu Suomi: Tutkimusta 20644 B -P2Y12 voi tilata jälleen

Pirkanmaa ja Kanta-Häme: Tutkimuskäytännöt pseudotrombosytopeniaa epäiltäessä

Kanta-Häme: My+ Verikeskusohjelmassa on käyttökatko 5.10.2022 klo 19-22

Päijät-Häme: My+ Verikeskusohjelmassa on käyttökatko 5.10.2022 klo 19-22

Keski-Suomi: My+ Verikeskusohjelmassa on käyttökatko 5.10.2022 klo 19-22

Pirkanmaa: My+ Verikeskusohjelmassa on käyttökatko 5.10.2022 klo 19-22

Päijät-Häme: Fimlab toteuttaa tietoturvapäivityksen keskiviikkona 28.9.2022 klo 18.30-21

Kanta-Häme: Fimlab toteuttaa tietoturvapäivityksen keskiviikkona 28.9.2022 klo 18.30-21

Pirkanmaa: Fimlab toteuttaa tietoturvapäivityksen keskiviikkona 28.9.2022 klo 18.30-21

Österbotten: Blodprodukts-beställningsprogrammet och praxis för blodtransfusioner ändras 5.10.2022