Den nya undersökningen 6386 P -EFA ersätter undersökningen 3479 fS-FA-Fr på laboratoriet i Vasa

Uusi tutkimus 6386 P -EFA 6386 korvaa tutkimuksen 3479 fS-FA-Fr Vaasan laboratoriossa

Förändring i undersökningarna S -LZM och Pf-LZM, fr.o.m. 18.8.2020

Muutoksia tutkimuksissa 2288 Pf-LZM ja 2289 S -LZM 18.8.2020 alkaen

Covid-19-tutkimuksen vasteajoissa viivettä

Ändringar i undersökningen P -Haptog 8378 fr.o.m. 4.8.2020

Muutoksia tutkimuksessa P -Haptog, 8378, 4.8.2020 alkaen

Förändring av paketundersökningar för antikroppar vid Autoimmun encefalit, fr.o.m. 3.8.2020

Muutoksia tutkimuksissa fS-Sappih 3379 ja P -PRL 2507 21.7.2020 alkaen

Muutos Autoimmuunienkefaliitti vasta-ainepaketeissa 3.8.2020 alkaen

Definitionsfel i testosteronundersökningarna 5.6 – 16.7.2020

Testosteronitutkimuksissa määrittelyvirhe 5.6.-16.7.2020

Ändring i undersökningsnomenklatur: fP-Beeta-hydroksibutyraatti

Muutos tutkimusnimikkeistöön: fP-Beeta-hydroksibutyraatti

U -CtNgNhO ja -CtGcNhO -tutkimusten näytteenottovälineet muuttuvat kesän 2020 aikana

Förändringar i kemi undersökningar