DYSMORFISKA ERYTROCYTER, URIN

 

Man undersöker formen på erytrocyterna (röda blodkroppar) i urinen när det är oklart var i urinvägarna erytrocyterna utsöndras. Syftet med undersökningen är att urskilja erytrocyter av avvikande form och erytrocyter av normal form. Eftersom erytrocyterna förändras när urinprovet förvaras, strävar man efter ett så färskt prov som möjligt och efter att undersöka det genast.

Förberedelser hemma

Man behöver inte fasta. Töm blåsan normalt på morgonen. Urinprovet tas på den planerade morgonen på laboratoriet, och det ska ha gått högst 1 – 2 timmar sedan man har urinerat. Om det är svårt att få ett prov kan man öka urinutsöndringen genom att dricka 1 – 2 dl vatten. Man får inte dricka för mycket, eftersom vattnet späder ut urinen.

Att ta provet

Tvätta urinrörsmynningen för att få ett rent prov av mittstrålen av urinen (av små barn som inte kan hålla sig tar man ett prov med en provtagningsdyna). Eftersom man undersöker förekomst av blod i urin, bör man undvika kraftig tvätt för att inte förorsaka blödningar på slemhinnorna. Man får inte heller använda tvättmedel.

Kvinnor/Flickor:

Urinrörsmynningen (vulvan) duschas med en handdusch. Efter tvätten torkas vulvan lätt med toalettpapper.

Män/Pojkar:

Förhuden dras bakåt och ollonet duschas med en handdusch. Efter tvätten torkas urinrörsmynningen lätt med toalettpapper.

Prov:

Man urinerar först lite i toaletten. Provet tas av mittstrålen i urinen. Resten av urinen får släppas i toaletten.

Ytterligare uppgifter

Mer information ges av Fimlab Laboratoriot Oy:s kundrådgivning, tfn (03) 311 74445 vardagar kl. 8.00 – 16.00 eller av kundrådgivningen för Österbottens område, tfn (06) 213 1626 vardagar kl. 7.00 – 15.00.

 

DYSMORFISET PUNASOLUT, VIRTSA, RUOTSINKIELINEN (DYSMORFISKA ERYTROCYTER, URIN)