CLOSTRIDIUM DIFFICILE -TOXIGEN FRÅN AVFÖRING

Med provet undersöks toxigenen för bakterien Clostridium difficile som förorsakar diarré i samband med antibiotikabehandling.

Provtagning

En liten mängd avföring tas i Fecal Swab-provröret.

Förvara Fecal Swab-provröret i rumstemperatur före provtagningen.

Släpp avföring på ett lämpligt underlag (till exempel en engångstallrik) och ta därifrån ett prov som ska undersökas.

Provet tas från diarré genom att doppa bomullspinnen i avföringen eller från lite fastare avföring genom att snurra runt max 1 cm av bomullspinnen i avföringen. Bomullspinnen bryts av för fecalswab-provröret vid det markerade stället. Stäng röret ordentligt.

Namnlappen är viktig för att identifiera provet

Klistra en etikett på sidan av fecalswab-provröret och skriv på etiketten:

  • ditt namn
  • din personbeteckning
  • provtagningsdatum

Efter provtagningen bör du sätta fecalswab-provröret i en plastpåse som du sluter tätt. Förvara provet svalt (+2 ºC – +8 ºC) och ta den snarast möjligt (senast under följande vardag) till laboratoriet för undersökning.

Ytterligare uppgifter

Mer information ges av Fimlab Laboratoriot Oy:s kundrådgivning, tfn (03) 311 74445 vardagar kl. 8.00 – 16.00 eller av kundrådgivningen för Österbottens område, tfn (06) 213 1626 vardagar kl. 7.00 – 15.00.

 

 

CLOSTRIDIUM DIFFICILE- TOKSIINIGEENI ULOSTEESTA, RUOTSINKIELINEN (CLOSTRIDIUM DIFFICILE -TOXIGEN FRÅN AVFÖRING)