KALCIUM FRÅN DYGNSURIN

 

Undersökningar av dygnsurin används bland annat för att utreda njursjukdomar och ämnesomsättningssjukdomar. Urinkonsistensen varierar under olika tider av dygnet och därför pågår insamlingen i 24 timmar.

Förändringar i urinen under förvaringen

Det sker förändringar i urinen under förvaringen. Förändringarna beror på kemiska faktorer och bakteriernas inverkan. Stäng därför uppsamlingskärlen noggrant under insamlingen och efter att den har avslutats. Förvara proven i mån av möjlighet svalt (+2 ºC – +8 ºC).

Konserveringsmedlet är giftigt

Som konserveringsmedel vid insamling används 2 x 5 ml 6 mol/l saltsyra. Saltsyra tillsätts i uppsamlingskärlen i två faser: det ena rörets innehåll i början av insamlingen och det andra rörets innehåll i mitten av insamlingen. Rör om innehållet i uppsamlingskärlet noggrant efter varje gång du har tillsatt urin.

Saltsyran är giftig och bör förvaras utom räckhåll för barn. Om man får saltsyra på huden eller i ögonen, bör man genast skölja med en riklig mängd vatten. Man bör skölja ögonen minst 15 minuter. Kontakta omedelbart en läkare eller ögonläkare. Om man har svalt saltsyra bör man genast dricka högst två glas vatten. Man får inte försöka kräkas. Kontakta omedelbart Giftinformationscentralen eller en läkare.

Att påbörja insamlingen

Töm urinblåsan. Denna urin samlas inte in. Anteckna tiden med en minuts noggrannhet, den här tiden påbörjades insamlingen.

___/___20___kl. ____:_____

Samla in all urin som bildas efter detta i uppsamlingskärlet. Fortsätt samla i ett annat uppsamlingskärl om ett kärl inte räcker till.

Att avsluta insamlingen

Töm urinblåsan sista gången exakt 24 timmar efter att insamlingen har påbörjats. Denna urin är den sista som samlas in. Insamlingen avslutas här. Anteckna tiden för när insamlingen avslutas med en minuts noggrannhet:

____/____20____kl.____:_____ Torka utsidan av uppsamlingskärlet.

Namnlappen är viktig för att identifiera provet

Klistra en etikett på sidan av uppsamlingskärlet, och skriv på etiketten:

  • ditt namn
  • din personbeteckning
  • tiderna när du påbörjade och avslutade insamlingen (datum, klockslag med en minuts noggrannhet). Förvara uppsamlingskärlet svalt tills nästa vardagsmorgon, enligt anvisningarna som gavs tidigare.

Lämna in uppsamlingskärlet snarast möjligt till laboratoriet för att undersökas.

Ytterligare uppgifter

Mer information ges av Fimlab Laboratoriot Oy:s kundrådgivning, tfn (03) 311 74445 vardagar kl.

8.00 – 16.00 eller av kundrådgivningen för Österbottens område, tfn (06) 213 1626 vardagar kl. 7.00 – 15.00.

 

KALISIUM VUOROKAUSIVIRTSASTA, RUOTSINKIELINEN (KALCIUM FRÅN DYGNSURIN)