KORTISOL, FRITT FRÅN DYGNSURIN

 

Undersökningar av dygnsurin används bland annat för att utreda ämnesomsättningssjukdomar. Urinkonsistensen varierar under olika tider av dygnet och därför pågår insamlingen i 24 timmar.

Att förbereda sig för undersökningen

Du bör komma överens med den behandlande enheten om avbrott i medicineringen.

Förändringar i urinen under förvaringen

Det sker förändringar i urinen under förvaringen. Förändringarna beror på kemiska faktorer och bakteriernas inverkan. Stäng därför uppsamlingskärlen noggrant under insamlingen och efter att den har avslutats. Förvara uppsamlingskärlen kallt (+2 ºC – +8 ºC) under insamlingen och efter den.

Att påbörja insamlingen

Töm urinblåsan. Denna urin samlas inte in. Anteckna tiden med en minuts noggrannhet, den här tiden påbörjades insamlingen.

____/____20__kl.____:______

Samla in all urin som bildas efter detta i uppsamlingskärlet. Fortsätt samla i ett annat uppsamlingskärl om ett kärl inte räcker till.

Att avsluta insamlingen

Töm urinblåsan sista gången exakt 24 timmar efter att insamlingen har påbörjats. Denna urin är den sista som samlas in. Insamlingen avslutas här. Anteckna tiden för när insamlingen avslutas med en minuts noggrannhet:

____/____20__kl.___:______

Torka utsidan av uppsamlingskärlet.

Namnlappen är viktig för att identifiera provet

Klistra en etikett på sidan av kärlet, och skriv på etiketten:

  • ditt namn
  • din personbeteckning
  • tiderna när du påbörjade och avslutade insamlingen (datum, klockslag med en minuts noggrannhet)

Lämna in uppsamlingskärlen till laboratoriet nästa vardag och under laboratoriets öppettider. Uppsamlingskärlen kan vid behov förvaras kallt över veckoslutet.

Ytterligare uppgifter

Mer information ges av Fimlab Laboratoriot Oy:s kundrådgivning, tfn (03) 311 74445 vardagar kl. 8.00 – 16.00 eller av kundrådgivningen för Österbottens område, tfn (06) 213 1626.

 

 

 

 

 

 

 

KORTISOLI, VAPAA, VUORIKAUSIVIRTASTA, RUOTSINKIELINEN (KORTISOL, FRITT FRÅN DYGNSURIN)